*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 45 двустаен 59.98 72.69 152 500 141 200 139 800 135 700 134 400 свободен схема
обект* 46 тристаен 92.56 112.08 241 600 223 700 221 500 215 100 213 000 свободен схема
обект* 47 тристаен 92.56 112.08 241 700 223 800 221 500 215 100 213 000 свободен схема
обект* 48 тристаен 85.87 104.07 212 400 196 700 194 700 189 000 187 200 свободен схема
обект* 49 тристаен 87.22 105.71 215 700 199 700 197 800 192 000 190 100 свободен схема
обект* 50 двустаен 56.43 68.39 продаден схема
обект* 51 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
обект* 52 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 53 тристаен 74.06 89.36 продаден схема
обект* 54 двустаен 57.64 69.86 продаден схема
обект* 55 тристаен 88.53 107.30 продаден схема

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.