*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 56 двустаен 59.98 72.69 118 200 110 000 109 000 105 900 104 900 резервиран схема
обект* 57 тристаен 92.75 112.41 171 600 159 600 158 200 153 700 152 200 свободен схема
обект* 58 тристаен 92.75 112.41 171 600 159 600 158 200 153 700 152 200 свободен схема
обект* 59 тристаен 85.87 104.07 158 800 147 800 146 500 142 300 140 900 свободен схема
обект* 60 тристаен 87.22 105.71 161 300 150 100 148 800 144 600 143 100 свободен схема
обект* 61 двустаен 56.43 68.39 109 000 101 400 100 500 97 700 96 700 свободен схема
обект* 62 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
обект* 63 двустаен 47.01 56.98 87 100 81 000 80 300 77 900 77 200 свободен схема
обект* 64 тристаен 73.75 89.38 132 500 123 300 122 200 118 600 117 500 свободен схема
обект* 65 двустаен 57.64 69.86 113 600 105 700 104 800 101 800 100 800 свободен схема
обект* 66 тристаен 88.53 107.30 158 800 147 800 146 500 142 400 140 900 свободен схема

*Забележка: Самостоятелен обект с нежилищно предназначение.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.