*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 67 двустаен 59.98 72.69 продаден схема
апартамент 68 тристаен 93.10 112.74 продаден схема
апартамент 69 тристаен 93.10 112.74 продаден схема
апартамент 70 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 71 тристаен 87.22 105.71 продаден схема
апартамент 72 двустаен 56.43 68.39 151 200 140 000 138 600 134 600 133 200 резервиран схема
апартамент 73 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
апартамент 74 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
апартамент 75 тристаен 74.06 89.41 продаден схема
апартамент 76 двустаен 57.64 69.86 продаден схема
апартамент 77 тристаен 88.53 107.30 231 100 214 000 211 900 205 700 203 700 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.