*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 67 двустаен 59.98 72.69 продаден схема
апартамент 68 тристаен 93.10 112.74 продаден схема
апартамент 69 тристаен 93.10 112.74 продаден схема
апартамент 70 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 71 тристаен 87.22 105.71 продаден схема
апартамент 72 двустаен 56.43 68.39 продаден схема
апартамент 73 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
апартамент 74 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
апартамент 75 тристаен 74.06 89.41 продаден схема
апартамент 76 двустаен 57.64 69.86 продаден схема
апартамент 77 тристаен 88.53 107.30 продаден схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.