*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 67 двустаен 59.98 72.69 135 500 126 000 124 900 121 500 120 200 свободен схема
апартамент 68 тристаен 93.02 112.74 190 400 177 200 175 600 170 600 168 900 свободен схема
апартамент 69 тристаен 93.02 112.74 продаден схема
апартамент 70 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 71 тристаен 87.22 105.71 185 800 172 900 171 400 166 600 164 800 свободен схема
апартамент 72 двустаен 56.43 68.39 124 900 116 200 115 200 112 000 110 800 свободен схема
апартамент 73 двустаен 59.86 72.55 132 600 123 400 122 300 118 800 117 600 свободен схема
апартамент 74 двустаен 47.01 56.98 100 200 93 200 92 400 89 800 88 800 свободен схема
апартамент 75 тристаен 73.77 89.41 152 500 141 900 140 600 136 700 135 300 свободен схема
апартамент 76 двустаен 57.64 69.86 130 200 121 100 120 000 116 700 115 500 свободен схема
апартамент 77 тристаен 88.53 107.30 183 000 170 200 168 700 164 000 162 300 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.