*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 78 двустаен 60.01 72.73 135 600 126 200 125 000 121 500 120 300 свободен схема
апартамент 79 тристаен 93.29 113.07 продаден схема
апартамент 80 тристаен 93.29 113.07 продаден схема
апартамент 81 тристаен 85.87 104.07 183 000 170 200 168 700 163 900 162 300 свободен схема
апартамент 82 тристаен 87.22 105.71 185 800 172 900 171 400 166 600 164 800 свободен схема
апартамент 83 двустаен 56.43 68.39 124 900 116 200 115 200 112 000 110 800 свободен схема
апартамент 84 двустаен 59.86 72.55 132 600 123 400 122 300 118 800 117 600 свободен схема
апартамент 85 двустаен 47.01 56.98 104 100 96 800 96 000 93 300 92 300 свободен схема
апартамент 86 тристаен 73.78 89.42 158 500 147 400 146 100 142 100 140 600 свободен схема
апартамент 87 двустаен 57.64 69.86 130 200 121 100 120 000 116 700 115 500 свободен схема
апартамент 88 тристаен 88.53 107.30 183 000 170 200 168 700 164 000 162 300 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.