*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 78 двустаен 60.01 72.73 169 000 156 500 155 000 150 400 149 000 свободен схема
апартамент 79 тристаен 93.37 113.07 продаден схема
апартамент 80 тристаен 93.37 113.07 продаден схема
апартамент 81 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 82 тристаен 87.22 105.71 продаден схема
апартамент 83 двустаен 56.43 68.39 продаден схема
апартамент 84 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
апартамент 85 двустаен 47.01 56.98 135 600 125 600 124 300 120 700 119 500 свободен схема
апартамент 86 тристаен 74.06 89.42 198 400 183 700 181 900 176 600 174 900 свободен схема
апартамент 87 двустаен 57.64 69.86 продаден схема
апартамент 88 тристаен 88.53 107.30 продаден схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.