*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 100 двустаен 60.03 72.73 165 700 154 200 152 800 148 400 147 000 свободен схема
апартамент 101 тристаен 93.91 113.72 262 900 244 700 242 400 235 500 233 200 свободен схема
апартамент 102 тристаен 93.91 113.72 262 900 244 700 242 400 235 500 233 200 свободен схема
апартамент 103 тристаен 85.87 104.07 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 резервиран схема
апартамент 104 тристаен 87.22 105.71 227 600 211 900 210 000 204 100 202 000 резервиран схема
апартамент 105 двустаен 56.43 68.39 152 700 142 100 140 900 136 900 135 500 свободен схема
апартамент 106 двустаен 59.86 72.55 162 100 150 900 149 300 145 100 143 700 свободен схема
апартамент 107 двустаен 47.01 56.98 118 300 110 000 109 000 106 100 104 800 свободен схема
апартамент 108 тристаен 74.06 89.47 180 200 167 400 166 000 161 600 159 700 свободен схема
апартамент 109 двустаен 57.64 69.86 159 200 148 100 146 900 142 600 141 100 свободен схема
апартамент 110 тристаен 88.53 107.30 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.