*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 122 двустаен 60.07 72.73 165 700 154 200 152 800 148 400 147 000 свободен схема
апартамент 123 тристаен 94.45 114.37 продаден схема
апартамент 124 тристаен 94.45 114.37 продаден схема
апартамент 125 тристаен 85.87 104.07 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
апартамент 126 тристаен 87.22 105.71 227 600 211 900 210 000 204 100 202 000 свободен схема
апартамент 127 двустаен 56.43 68.39 152 700 142 100 140 900 136 900 135 500 свободен схема
апартамент 128 двустаен 59.86 72.55 162 100 150 900 149 300 145 100 143 700 свободен схема
апартамент 129 двустаен 47.01 56.98 118 300 110 000 109 000 106 100 104 800 свободен схема
апартамент 130 тристаен 74.06 89.50 180 300 167 800 166 100 161 600 159 800 свободен схема
апартамент 131 двустаен 57.64 69.86 159 200 148 100 146 900 142 600 141 100 свободен схема
апартамент 132 тристаен 88.53 107.30 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.