*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 133 двустаен 60.09 72.73 продаден схема
апартамент 134 тристаен 94.72 114.70 продаден схема
апартамент 135 тристаен 94.72 114.70 продаден схема
апартамент 136 тристаен 85.87 104.07 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
апартамент 137 тристаен 87.22 105.71 227 600 211 900 210 000 204 100 202 000 свободен схема
апартамент 138 двустаен 56.43 68.39 152 700 142 100 140 900 136 900 135 500 свободен схема
апартамент 139 двустаен 59.86 72.55 162 100 150 900 149 300 145 100 143 700 свободен схема
апартамент 140 двустаен 47.01 56.98 118 300 110 000 109 000 106 100 104 800 свободен схема
апартамент 141 тристаен 74.06 89.57 продаден схема
апартамент 142 двустаен 57.64 69.86 159 200 148 100 146 900 142 600 141 100 свободен схема
апартамент 143 тристаен 88.53 107.30 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.