*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 12 двустаен 59.98 72.69 128 300 119 500 118 300 114 800 113 700 свободен схема
обект* 13 тристаен 91.75 111.10 201 100 187 100 185 500 180 100 178 300 свободен схема
обект* 14 тристаен 91.75 111.10 193 800 180 300 178 600 173 700 171 900 свободен схема
обект* 15 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
обект* 16 тристаен 87.22 105.71 181 000 168 300 166 900 162 100 160 400 свободен схема
обект* 17 двустаен 56.43 68.39 120 500 112 100 111 000 107 900 106 700 свободен схема
обект* 18 двустаен 59.86 72.55 125 400 116 700 115 800 112 400 111 300 свободен схема
обект* 19 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 20 тристаен 74.06 89.27 142 600 132 600 131 500 127 700 126 300 свободен схема
обект* 21 двустаен 57.64 69.86 123 300 114 500 113 600 110 300 109 200 свободен схема
обект* 22 тристаен 88.53 107.30 178 100 165 800 164 100 159 600 158 100 свободен схема

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.