*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 34 двустаен 59.98 72.69 126 000 117 300 116 300 113 000 111 900 свободен схема
обект* 35 тристаен 92.29 111.76 199 000 185 200 183 600 178 300 176 600 свободен схема
обект* 36 тристаен 92.29 111.76 192 000 178 500 177 100 172 000 170 300 свободен схема
обект* 37 тристаен 85.87 104.07 168 700 157 000 155 500 151 100 149 600 свободен схема
обект* 38 тристаен 87.22 105.71 178 200 165 900 164 300 159 700 158 200 свободен схема
обект* 39 двустаен 56.43 68.39 118 700 110 300 109 300 106 300 105 300 свободен схема
обект* 40 двустаен 59.86 72.55 123 400 114 600 113 700 110 600 109 300 свободен схема
обект* 41 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 42 тристаен 74.06 89.34 продаден схема
обект* 43 двустаен 57.64 69.86 121 100 112 800 111 900 108 600 107 500 свободен схема
обект* 44 тристаен 88.53 107.30 175 500 163 400 161 900 157 200 155 700 свободен схема

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.