*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 67 двустаен 59.98 72.69 153 900 143 200 141 900 138 000 136 600 свободен схема
апартамент 68 тристаен 93.10 112.74 продаден схема
апартамент 69 тристаен 93.10 112.74 продаден схема
апартамент 70 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 71 тристаен 87.22 105.71 продаден схема
апартамент 72 двустаен 56.43 68.39 141 900 132 100 130 800 127 200 125 900 свободен схема
апартамент 73 двустаен 59.86 72.55 150 800 140 300 138 900 134 900 133 700 свободен схема
апартамент 74 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
апартамент 75 тристаен 74.06 89.41 173 400 161 200 159 700 155 300 153 700 свободен схема
апартамент 76 двустаен 57.64 69.86 147 900 137 600 136 400 132 600 131 100 свободен схема
апартамент 77 тристаен 88.53 107.30 208 000 193 400 191 700 186 400 184 400 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.