ОБЕКТИ:

двустаен
тристаен
четиристаен
всички

СТАТУС:

 

Етаж Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
10 апартамент 89 двустаен 60.02 72.73 165 700 154 200 152 800 148 400 147 000 свободен схема
10 апартамент 94 двустаен 56.43 68.39 152 700 142 100 140 900 136 900 135 500 свободен схема
10 апартамент 96 двустаен 47.01 56.98 118 300 110 000 109 000 106 100 104 800 свободен схема
10 апартамент 98 двустаен 57.64 69.86 159 200 148 100 146 900 142 600 141 100 свободен схема
11 апартамент 100 двустаен 60.03 72.73 165 700 154 200 152 800 148 400 147 000 свободен схема
11 апартамент 105 двустаен 56.43 68.39 152 700 142 100 140 900 136 900 135 500 свободен схема
11 апартамент 106 двустаен 59.86 72.55 162 100 150 900 149 300 145 100 143 700 свободен схема
11 апартамент 107 двустаен 47.01 56.98 118 300 110 000 109 000 106 100 104 800 свободен схема
11 апартамент 109 двустаен 57.64 69.86 159 200 148 100 146 900 142 600 141 100 свободен схема
12 апартамент 111 двустаен 60.05 72.73 165 700 154 200 152 800 148 400 147 000 свободен схема
12 апартамент 116 двустаен 56.43 68.39 152 700 142 100 140 900 136 900 135 500 свободен схема
12 апартамент 117 двустаен 59.86 72.55 162 100 150 900 149 300 145 100 143 700 свободен схема
12 апартамент 118 двустаен 47.01 56.98 118 300 110 000 109 000 106 100 104 800 свободен схема
12 апартамент 120 двустаен 57.64 69.86 159 200 148 100 146 900 142 600 141 100 свободен схема
13 апартамент 122 двустаен 60.07 72.73 165 700 154 200 152 800 148 400 147 000 свободен схема
13 апартамент 127 двустаен 56.43 68.39 152 700 142 100 140 900 136 900 135 500 свободен схема
13 апартамент 128 двустаен 59.86 72.55 162 100 150 900 149 300 145 100 143 700 свободен схема
13 апартамент 129 двустаен 47.01 56.98 118 300 110 000 109 000 106 100 104 800 свободен схема
13 апартамент 131 двустаен 57.64 69.86 159 200 148 100 146 900 142 600 141 100 свободен схема
14 апартамент 138 двустаен 56.43 68.39 152 700 142 100 140 900 136 900 135 500 свободен схема
14 апартамент 139 двустаен 59.86 72.55 162 100 150 900 149 300 145 100 143 700 свободен схема
14 апартамент 140 двустаен 47.01 56.98 118 300 110 000 109 000 106 100 104 800 свободен схема
14 апартамент 142 двустаен 57.64 69.86 159 200 148 100 146 900 142 600 141 100 свободен схема
15 апартамент 149 двустаен 56.43 68.39 152 700 142 100 140 900 136 900 135 500 свободен схема
15 апартамент 150 двустаен 59.86 72.55 162 100 150 900 149 300 145 100 143 700 свободен схема
16 апартамент 154 двустаен 60.14 72.73 177 300 165 000 163 500 158 900 157 300 свободен схема
16 апартамент 159 двустаен 56.43 68.39 163 500 152 100 150 900 146 500 145 000 свободен схема
16 апартамент 160 двустаен 59.86 72.55 173 500 161 300 159 800 155 400 153 800 свободен схема
16 апартамент 162 двустаен 57.64 69.86 170 200 158 400 157 100 152 600 151 100 свободен схема
17 апартамент 164 двустаен 60.14 72.73 176 900 164 600 163 200 158 400 157 000 свободен схема
17 апартамент 169 двустаен 56.43 68.39 163 100 151 700 150 500 146 200 144 600 свободен схема
17 апартамент 170 двустаен 59.86 72.55 173 000 161 000 159 500 155 000 153 400 свободен схема
17 апартамент 172 двустаен 57.64 69.86 169 900 158 100 156 700 152 300 150 800 свободен схема
2 обект* 1 двустаен 59.98 72.69 123 800 115 300 114 100 111 000 109 700 свободен схема
2 обект* 6 двустаен 56.43 68.39 116 600 108 600 107 700 104 600 103 400 свободен схема
2 обект* 10 двустаен 57.64 69.86 119 000 110 600 109 700 106 600 105 500 свободен схема
3 обект* 12 двустаен 59.98 72.69 128 300 119 500 118 300 114 800 113 700 свободен схема
3 обект* 17 двустаен 56.43 68.39 120 500 112 100 111 000 107 900 106 700 свободен схема
3 обект* 18 двустаен 59.86 72.55 125 400 116 700 115 800 112 400 111 300 свободен схема
3 обект* 21 двустаен 57.64 69.86 123 300 114 500 113 600 110 300 109 200 свободен схема
4 обект* 23 двустаен 59.98 72.69 126 000 117 300 116 300 113 000 111 900 свободен схема
4 обект* 28 двустаен 56.43 68.39 118 700 110 300 109 300 106 300 105 300 свободен схема
4 обект* 29 двустаен 59.86 72.55 123 400 114 600 113 700 110 600 109 300 свободен схема
4 обект* 32 двустаен 57.64 69.86 121 100 112 800 111 900 108 600 107 500 свободен схема
5 обект* 34 двустаен 59.98 72.69 126 000 117 300 116 300 113 000 111 900 свободен схема
5 обект* 39 двустаен 56.43 68.39 118 700 110 300 109 300 106 300 105 300 свободен схема
5 обект* 40 двустаен 59.86 72.55 123 400 114 600 113 700 110 600 109 300 свободен схема
5 обект* 43 двустаен 57.64 69.86 121 100 112 800 111 900 108 600 107 500 свободен схема
6 обект* 45 двустаен 59.98 72.69 126 000 117 300 116 300 113 000 111 900 свободен схема
6 обект* 50 двустаен 56.43 68.39 118 700 110 300 109 300 106 300 105 300 свободен схема
6 обект* 51 двустаен 59.86 72.55 123 400 114 600 113 700 110 600 109 300 свободен схема
7 обект* 61 двустаен 56.43 68.39 127 300 118 300 117 300 114 000 112 900 свободен схема
7 обект* 65 двустаен 57.64 69.86 132 600 123 400 122 200 118 800 117 600 свободен схема
8 апартамент 67 двустаен 59.98 72.69 153 900 143 200 141 900 138 000 136 600 свободен схема
8 апартамент 72 двустаен 56.43 68.39 141 900 132 100 130 800 127 200 125 900 свободен схема
8 апартамент 73 двустаен 59.86 72.55 150 800 140 300 138 900 134 900 133 700 свободен схема
8 апартамент 76 двустаен 57.64 69.86 147 900 137 600 136 400 132 600 131 100 свободен схема
9 апартамент 78 двустаен 60.01 72.73 157 100 146 300 144 800 140 800 139 500 свободен схема
9 апартамент 83 двустаен 56.43 68.39 141 900 132 100 130 800 127 200 125 900 свободен схема
9 апартамент 84 двустаен 59.86 72.55 153 700 143 100 141 600 137 700 136 400 свободен схема
9 апартамент 85 двустаен 47.01 56.98 118 300 110 000 109 000 106 100 104 800 свободен схема
10 апартамент 92 тристаен 85.87 104.07 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
10 апартамент 93 тристаен 87.22 105.71 227 600 211 900 210 000 204 100 202 000 свободен схема
10 апартамент 97 тристаен 74.06 89.46 180 200 167 400 166 000 161 600 159 700 свободен схема
10 апартамент 99 тристаен 88.53 107.30 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
11 апартамент 101 тристаен 93.91 113.72 262 900 244 700 242 400 235 500 233 200 свободен схема
11 апартамент 103 тристаен 85.87 104.07 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
11 апартамент 104 тристаен 87.22 105.71 227 600 211 900 210 000 204 100 202 000 свободен схема
11 апартамент 108 тристаен 74.06 89.47 180 200 167 400 166 000 161 600 159 700 свободен схема
11 апартамент 110 тристаен 88.53 107.30 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
12 апартамент 114 тристаен 85.87 104.07 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
12 апартамент 115 тристаен 87.22 105.71 227 600 211 900 210 000 204 100 202 000 свободен схема
12 апартамент 119 тристаен 74.06 89.48 180 300 167 800 166 100 161 600 159 800 свободен схема
12 апартамент 121 тристаен 88.53 107.30 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
13 апартамент 125 тристаен 85.87 104.07 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
13 апартамент 126 тристаен 87.22 105.71 227 600 211 900 210 000 204 100 202 000 свободен схема
13 апартамент 130 тристаен 74.06 89.50 180 300 167 800 166 100 161 600 159 800 свободен схема
13 апартамент 132 тристаен 88.53 107.30 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
14 апартамент 136 тристаен 85.87 104.07 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
14 апартамент 137 тристаен 87.22 105.71 227 600 211 900 210 000 204 100 202 000 свободен схема
14 апартамент 143 тристаен 88.53 107.30 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
15 апартамент 147 тристаен 85.87 104.07 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
15 апартамент 148 тристаен 87.22 105.71 227 600 211 900 210 000 204 100 202 000 свободен схема
15 апартамент 153 тристаен 88.53 107.30 224 100 208 600 206 700 201 000 198 900 свободен схема
16 апартамент 157 тристаен 85.87 104.07 240 700 223 900 222 000 215 700 213 600 свободен схема
16 апартамент 158 тристаен 87.22 105.71 244 400 227 300 225 400 219 100 216 600 свободен схема
16 апартамент 163 тристаен 88.53 107.30 240 600 223 800 221 900 215 700 213 400 свободен схема
17 апартамент 167 тристаен 85.87 104.07 245 000 227 900 226 000 219 700 217 400 свободен схема
17 апартамент 168 тристаен 87.22 105.71 248 900 231 400 229 400 222 900 220 600 свободен схема
17 апартамент 173 тристаен 88.53 107.30 245 000 227 900 226 000 219 600 217 400 свободен схема
2 обект* 2 тристаен 91.48 110.78 194 800 181 300 179 600 174 500 172 700 свободен схема
2 обект* 3 тристаен 91.48 110.78 186 800 173 800 172 300 167 400 165 800 свободен схема
2 обект* 4 тристаен 85.87 104.07 164 700 153 200 151 800 147 600 146 200 свободен схема
2 обект* 5 тристаен 87.22 105.71 174 600 162 500 161 000 156 400 154 900 свободен схема
2 обект* 11 тристаен 88.53 107.30 171 900 159 900 158 600 154 200 152 500 свободен схема
3 обект* 13 тристаен 91.75 111.10 201 100 187 100 185 500 180 100 178 300 свободен схема
3 обект* 14 тристаен 91.75 111.10 193 800 180 300 178 600 173 700 171 900 свободен схема
3 обект* 16 тристаен 87.22 105.71 181 000 168 300 166 900 162 100 160 400 свободен схема
3 обект* 20 тристаен 74.06 89.27 142 600 132 600 131 500 127 700 126 300 свободен схема
3 обект* 22 тристаен 88.53 107.30 178 100 165 800 164 100 159 600 158 100 свободен схема
4 обект* 24 тристаен 92.02 111.43 198 400 184 500 182 800 177 900 176 000 свободен схема
4 обект* 25 тристаен 92.02 111.43 191 300 178 000 176 300 171 400 169 700 свободен схема
4 обект* 26 тристаен 85.87 104.07 168 700 157 000 155 500 151 100 149 600 свободен схема
4 обект* 27 тристаен 87.22 105.71 178 200 165 900 164 300 159 700 158 200 свободен схема
4 обект* 33 тристаен 88.53 107.30 175 500 163 400 161 900 157 200 155 700 свободен схема
5 обект* 35 тристаен 92.29 111.76 199 000 185 200 183 600 178 300 176 600 свободен схема
5 обект* 36 тристаен 92.29 111.76 192 000 178 500 177 100 172 000 170 300 свободен схема
5 обект* 37 тристаен 85.87 104.07 168 700 157 000 155 500 151 100 149 600 свободен схема
5 обект* 38 тристаен 87.22 105.71 178 200 165 900 164 300 159 700 158 200 свободен схема
5 обект* 44 тристаен 88.53 107.30 175 500 163 400 161 900 157 200 155 700 свободен схема
6 обект* 46 тристаен 92.56 112.08 199 500 185 700 184 000 178 900 177 100 свободен схема
6 обект* 47 тристаен 92.56 112.08 192 400 179 000 177 500 172 500 170 700 свободен схема
6 обект* 48 тристаен 85.87 104.07 168 700 157 000 155 500 151 100 149 600 свободен схема
6 обект* 49 тристаен 87.22 105.71 178 200 165 900 164 300 159 700 158 200 свободен схема
7 обект* 57 тристаен 92.83 112.41 200 200 186 200 184 600 179 300 177 700 свободен схема
7 обект* 58 тристаен 92.83 112.41 200 200 186 200 184 600 179 300 177 700 свободен схема
7 обект* 59 тристаен 85.87 104.07 185 400 172 500 170 900 166 100 164 500 свободен схема
7 обект* 60 тристаен 87.22 105.71 188 200 175 100 173 700 168 700 167 000 свободен схема
7 обект* 64 тристаен 74.06 89.38 154 700 143 900 142 700 138 500 137 100 свободен схема
7 обект* 66 тристаен 88.53 107.30 185 400 172 500 170 900 166 200 164 500 свободен схема
8 апартамент 75 тристаен 74.06 89.41 173 400 161 200 159 700 155 300 153 700 свободен схема
8 апартамент 77 тристаен 88.53 107.30 208 000 193 400 191 700 186 400 184 400 свободен схема
9 апартамент 86 тристаен 74.06 89.42 180 200 167 400 166 000 161 400 159 700 свободен схема
9 апартамент 88 тристаен 88.53 107.30 208 000 193 400 191 700 186 400 184 400 свободен схема
15 апартамент 151 четиристаен 124.65 150.89 318 000 295 900 293 300 285 000 282 100 свободен схема
16 апартамент 161 четиристаен 124.65 150.89 348 700 324 500 321 600 312 600 309 200 свободен схема
17 апартамент 171 четиристаен 124.65 150.89 343 200 319 500 316 700 307 800 304 700 свободен схема

 

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.