ОБЕКТИ:

двустаен
тристаен
четиристаен
всички

СТАТУС:

 

Етаж Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
10 апартамент 89 двустаен 60.02 72.73 197 900 183 300 181 500 176 200 174 400 свободен схема
10 апартамент 96 двустаен 47.01 56.98 151 800 140 500 139 200 135 100 133 800 свободен схема
10 апартамент 98 двустаен 57.64 69.86 190 100 176 000 174 200 169 200 167 500 свободен схема
11 апартамент 105 двустаен 56.43 68.39 182 200 168 700 167 000 162 200 160 600 свободен схема
11 апартамент 109 двустаен 57.64 69.86 190 100 176 000 174 200 169 200 167 500 свободен схема
12 апартамент 118 двустаен 47.01 56.98 151 800 140 500 139 200 135 100 133 800 свободен схема
13 апартамент 129 двустаен 47.01 56.98 151 800 140 500 139 200 135 100 133 800 свободен схема
14 апартамент 138 двустаен 56.43 68.39 190 000 175 900 174 200 169 100 167 400 свободен схема
14 апартамент 139 двустаен 59.86 72.55 201 500 186 600 184 700 179 400 177 600 свободен схема
15 апартамент 150 двустаен 59.86 72.55 201 500 186 600 184 700 179 400 177 600 свободен схема
17 апартамент 164 двустаен 60.14 72.73 210 700 195 100 193 200 187 500 185 700 свободен схема
17 апартамент 170 двустаен 59.86 72.55 205 600 190 400 188 500 183 000 181 200 свободен схема
2 обект* 1 двустаен 59.98 72.69 169 000 156 400 154 900 150 400 148 900 свободен схема
2 обект* 6 двустаен 56.43 68.39 159 000 147 200 145 700 141 500 140 100 свободен схема
3 обект* 12 двустаен 59.98 72.69 169 000 156 400 154 900 150 400 148 900 свободен схема
3 обект* 21 двустаен 57.64 69.86 162 300 150 300 148 800 144 500 143 100 свободен схема
4 обект* 23 двустаен 59.98 72.69 169 000 156 400 154 900 150 400 148 900 свободен схема
4 обект* 32 двустаен 57.64 69.86 162 300 150 300 148 800 144 500 143 100 свободен схема
6 обект* 45 двустаен 59.98 72.69 169 000 156 400 154 900 150 400 148 900 свободен схема
7 обект* 56 двустаен 59.98 72.69 177 200 164 100 162 400 157 700 156 200 свободен схема
10 апартамент 99 тристаен 88.53 107.30 255 500 236 500 234 200 227 400 225 100 свободен схема
12 апартамент 115 тристаен 87.22 105.71 257 700 238 600 236 200 229 300 227 100 свободен схема
13 апартамент 132 тристаен 88.53 107.30 267 600 247 800 245 300 238 200 235 800 свободен схема
14 апартамент 137 тристаен 87.22 105.71 269 600 249 700 247 200 240 000 237 600 свободен схема
14 апартамент 143 тристаен 88.53 107.30 279 800 259 100 256 500 249 000 246 600 свободен схема
15 апартамент 148 тристаен 87.22 105.71 269 600 249 700 247 200 240 000 237 600 свободен схема
15 апартамент 153 тристаен 88.53 107.30 279 800 259 100 256 500 249 000 246 600 свободен схема
16 апартамент 158 тристаен 87.22 105.71 269 600 249 700 247 200 240 000 237 600 свободен схема
16 апартамент 163 тристаен 88.53 107.30 279 800 259 100 256 500 249 000 246 600 свободен схема
17 апартамент 167 тристаен 85.87 104.07 271 400 251 300 248 800 241 500 239 200 свободен схема
17 апартамент 168 тристаен 87.22 105.71 275 600 255 200 252 700 245 300 242 900 свободен схема
17 апартамент 173 тристаен 88.53 107.30 285 900 264 700 262 100 254 400 251 900 свободен схема
2 обект* 2 тристаен 91.48 110.78 245 100 227 000 224 700 218 200 216 000 свободен схема
2 обект* 3 тристаен 91.48 110.78 245 100 227 000 224 700 218 200 216 000 свободен схема
2 обект* 4 тристаен 85.87 104.07 218 300 202 100 200 100 194 300 192 400 свободен схема
2 обект* 5 тристаен 87.22 105.71 221 700 205 300 203 300 197 300 195 400 свободен схема
2 обект* 11 тристаен 88.53 107.30 225 000 208 400 206 300 200 300 198 300 свободен схема
3 обект* 13 тристаен 91.75 111.10 245 800 227 600 225 400 218 800 216 600 свободен схема
3 обект* 14 тристаен 91.75 111.10 225 800 227 600 225 400 218 800 216 600 свободен схема
3 обект* 16 тристаен 87.22 105.71 221 700 205 300 203 300 197 300 195 400 свободен схема
3 обект* 22 тристаен 88.53 107.30 225 000 208 400 206 300 200 300 198 300 свободен схема
4 обект* 24 тристаен 92.02 111.43 246 500 228 300 226 000 219 400 217 300 свободен схема
4 обект* 25 тристаен 92.02 111.43 246 500 228 300 226 000 219 400 217 300 свободен схема
4 обект* 26 тристаен 85.87 104.07 218 300 202 100 200 100 194 300 192 400 свободен схема
4 обект* 27 тристаен 87.22 105.71 221 700 205 300 203 300 197 300 195 400 свободен схема
4 обект* 33 тристаен 88.53 107.30 225 000 208 400 206 300 200 300 198 300 свободен схема
5 обект* 37 тристаен 85.87 104.07 218 300 202 100 200 100 194 300 192 400 свободен схема
5 обект* 38 тристаен 87.22 105.71 221 700 205 300 203 300 197 300 195 400 свободен схема
6 обект* 46 тристаен 92.56 112.08 260 700 241 400 239 000 232 100 229 700 свободен схема
6 обект* 48 тристаен 85.87 104.07 230 100 213 000 210 900 204 800 202 800 свободен схема
7 обект* 66 тристаен 88.53 107.30 237 200 219 600 217 500 211 100 209 000 свободен схема
16 апартамент 161 четиристаен 124.65 150.89 368 200 341 000 337 600 327 700 324 500 свободен схема

 

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.