Изкопни работи и укрепване на изкопа на сграда „Инфинити Грийн“

Изпълнението на сграда „Инфинити Грийн“ започна в края на миналата година с извършване на изкопни дейности и укрепване. Дълбочината на изкопа е около 10 метра, като са изнесени над 30 000 м3 земни маси. По целия му периметър са изградени 195 броя стоманобетонни пилоти с диаметър 60 сантиметра, в които са вложени 166 тона армировъчно желязо и 800 м3 бетон. Монтирана е метална обединяваща греда на едно и две нива с тегло над 17 тона.

Укрепването продължава с полагането на специален торкрет бетон по стените на изкопа позволяващ удълбочаването му. Торкрет бетона е завършена конструкция, чието изграждане е извършено с помощта на специални инсталации, доставящи бетона до мястото на работа на маркучите за високо налягане под действието на сгъстен въздух. В резултат на това върху повърхността на структурата, която ще се обработва, се образува плътен бетонен слой, чиито характеристики благоприятно се различават от традиционно полаганото покритие.

Инвестицията до момента е в размер на 1 500 000 лв.

Свободните обекти за продажба в сграда „Инфинити Грийн“ може да разгледате тук. За повече информация може да се свържете с отдел Продажби на телефони 0877 61 20 20 и 0877 63 20 20.