Всички обекти

вход етаж име обект Застроена площ
(ЗП)
ЗП с общи части 20%/-/-/80% 20%/30%/40%/10% 50%/-/40%/10% 50%/40%/-/10% статус
 
1 (02) Етаж II Разкош апартамент 001 57.95 67.08         продаден Към етажното разпределение
1 (02) Етаж II Гранд апартамент 002 76.16 88.15         продаден Към етажното разпределение
1 (02) Етаж II Уют апартамент 003 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
1 (02) Етаж II Хармония апартамент 004 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
1 (02) Етаж II Простор апартамент 005 76.64 88.71         продаден Към етажното разпределение
1 (02) Етаж II Удобство апартамент 006 56.56 65.47         продаден Към етажното разпределение
1 (03) Етаж III Разкош апартамент 007 57.95 67.08         продаден Към етажното разпределение
1 (03) Етаж III Гранд апартамент 008 76.16 88.15         продаден Към етажното разпределение
1 (03) Етаж III Уют апартамент 009 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
1 (03) Етаж III Хармония апартамент 010 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
1 (03) Етаж III Простор апартамент 011 137.43 159.07         продаден Към етажното разпределение
1 (04) Етаж IV Разкош апартамент 013 и изба 59 63.18 72.55         продаден Към етажното разпределение
1 (04) Етаж IV Гранд апартамент 014 76.16 88.15         продаден Към етажното разпределение
1 (04) Етаж IV Уют апартамент 015 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
1 (04) Етаж IV Хармония апартамент 016 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
1 (04) Етаж IV Простор апартамент 017 76.64 88.71         продаден Към етажното разпределение
1 (04) Етаж IV Удобство апартамент 018 56.56 65.47         продаден Към етажното разпределение
1 (05) Етаж V Разкош апартамент 019 57.95 67.08         продаден Към етажното разпределение
1 (05) Етаж V Гранд апартамент 020 76.16 88.15         продаден Към етажното разпределение
1 (05) Етаж V Уют апартамент 021 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
1 (05) Етаж V Хармония апартамент 022 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
1 (05) Етаж V Простор апартамент 023 76.64 88.71         продаден Към етажното разпределение
1 (05) Етаж V Удобство апартамент 024 56.56 65.47         продаден Към етажното разпределение
1 (06) Етаж VI Разкош апартамент 025 57.95 67.08         продаден Към етажното разпределение
1 (06) Етаж VI Гранд апартамент 026 76.16 88.15         продаден Към етажното разпределение
1 (06) Етаж VI Уют апартамент 027 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
1 (06) Етаж VI Хармония апартамент 028 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
1 (06) Етаж VI Простор апартамент 029 76.64 88.71         продаден Към етажното разпределение
1 (06) Етаж VI Удобство апартамент 030 56.56 65.47         продаден Към етажното разпределение
1 (07) Етаж VII Разкош апартамент 031 и изба 60 63.18 72.55         продаден Към етажното разпределение
1 (07) Етаж VII Гранд апартамент 032 76.16 88.15         продаден Към етажното разпределение
1 (07) Етаж VII Уют апартамент 033 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
1 (07) Етаж VII Хармония апартамент 034 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
1 (07) Етаж VII Простор апартамент 035 76.64 88.71         продаден Към етажното разпределение
1 (07) Етаж VII Удобство апартамент 036 и изба 34 61.62 70.76         продаден Към етажното разпределение
1 (07) Етаж VIII Разкош апартамент 037 и изба 61 63.18 67.08         продаден Към етажното разпределение
1 (07) Етаж VIII Гранд апартамент 038 76.16 88.15         продаден Към етажното разпределение
1 (07) Етаж VIII Уют апартамент 039 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
1 (07) Етаж VIII Хармония апартамент 040 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
1 (07) Етаж VIII Простор апартамент 041 76.64 88.71         продаден Към етажното разпределение
1 (07) Етаж VIII Удобство апартамент 042 и изба 32 61.63 70.77         продаден Към етажното разпределение
2 (02) Етаж II Баланс апартамент 001 56.37 65.25         продаден Към етажното разпределение
2 (02) Етаж II Акцент апартамент 002 75.57 87.47         продаден Към етажното разпределение
2 (02) Етаж II Уют апартамент 003 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (02) Етаж II Хармония апартамент 004 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
2 (02) Етаж II Уют апартамент 005 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (02) Етаж II Комфорт апартамент 006 56.45 65.34         продаден Към етажното разпределение
2 (02) Етаж II Престиж апартамент 007 77.86 90.12         продаден Към етажното разпределение
2 (02) Етаж II Бижу апартамент 008 53.93 62.42         продаден Към етажното разпределение
2 (03) Етаж III Баланс апартамент 009 56.37 65.25         продаден Към етажното разпределение
2 (03) Етаж III Акцент апартамент 010 75.65 87.56         продаден Към етажното разпределение
2 (03) Етаж III Уют апартамент 011 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (03) Етаж III Хармония апартамент 012 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
2 (03) Етаж III Уют апартамент 013 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (03) Етаж III Комфорт апартамент 014 56.45 65.34         продаден Към етажното разпределение
2 (03) Етаж III Престиж апартамент 015 77.86 90.12         продаден Към етажното разпределение
2 (03) Етаж III Бижу апартамент 016 53.93 62.42         продаден Към етажното разпределение
2 (04) Етаж IV Баланс апартамент 017 56.37 65.25         продаден Към етажното разпределение
2 (04) Етаж IV Акцент апартамент 018 75.65 87.56         продаден Към етажното разпределение
2 (04) Етаж IV Уют апартамент 019 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (04) Етаж IV Хармония апартамент 020 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
2 (04) Етаж IV Уют апартамент 021 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (04) Етаж IV Комфорт апартамент 022 56.45 65.34         продаден Към етажното разпределение
2 (04) Етаж IV Престиж апартамент 023 77.86 90.12         продаден Към етажното разпределение
2 (04) Етаж IV Бижу апартамент 024 53.93 62.42         продаден Към етажното разпределение
2 (05) Етаж V Баланс апартамент 025 56.37 65.25         продаден Към етажното разпределение
2 (05) Етаж V Акцент апартамент 026 75.65 87.56         продаден Към етажното разпределение
2 (05) Етаж V Уют апартамент 027 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (05) Етаж V Хармония апартамент 028 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
2 (05) Етаж V Уют апартамент 029 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (05) Етаж V Комфорт апартамент 030 56.45 65.34         продаден Към етажното разпределение
2 (05) Етаж V Престиж апартамент 031 77.86 90.12         продаден Към етажното разпределение
2 (05) Етаж V Бижу апартамент 032 53.93 62.42         продаден Към етажното разпределение
2 (06) Етаж VI Баланс апартамент 033 и изба 29 60.48 69.55         продаден Към етажното разпределение
2 (06) Етаж VI Акцент апартамент 034 75.65 87.56         продаден Към етажното разпределение
2 (06) Етаж VI Уют апартамент 035 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (06) Етаж VI Хармония апартамент 036 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
2 (06) Етаж VI Уют апартамент 037 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (06) Етаж VI Комфорт апартамент 038 56.45 65.34         продаден Към етажното разпределение
2 (06) Етаж VI Престиж апартамент 039 77.86 90.12         продаден Към етажното разпределение
2 (06) Етаж VI Бижу апартамент 040 и изба 47 57.78 66.45         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VII Баланс апартамент 041 56.37 65.25         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VII Акцент апартамент 042 75.65 87.56         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VII Уют апартамент 043 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VII Хармония апартамент 044 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VII Уют апартамент 045 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VII Комфорт апартамент 046 56.45 65.34         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VII Престиж апартамент 047 77.86 90.12         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VII Бижу апартамент 048 53.93 62.42         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VIII Баланс апартамент 049 и изба 58 60.96 70.05         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VIII Акцент апартамент 050 75.65 87.56         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VIII Уют апартамент 051 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VIII Хармония апартамент 052 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VIII Уют апартамент 053 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VIII Престиж' апартамент 055 139.72 161.73         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж VIII Бижу апартамент 056 и изба 46 57.75 66.42         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж IX Баланс апартамент 057 и изба 33 61.39 70.50         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж IX Акцент апартамент 058 75.65 87.56         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж IX Уют апартамент 059 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж IX Хармония апартамент 060 74.62 86.37         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж IX Уют апартамент 061 52.94 61.28         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж IX Комфорт апартамент 062 56.45 65.34         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж IX Престиж апартамент 063 77.86 90.12         продаден Към етажното разпределение
2 (07) Етаж IX Бижу апартамент 064 53.93 62.42         продаден Към етажното разпределение
3 (02) Етаж II Фаворит' апартамент 001 68.49 79.28         продаден Към етажното разпределение
3 (02) Етаж II Класик' апартамент 002 75.08 86.90         продаден Към етажното разпределение
3 (02) Етаж II Лукс апартамент 003 57.32 66.35         продаден Към етажното разпределение
3 (03) Етаж III Фаворит апартамент 004 68.01 78.72         продаден Към етажното разпределение
3 (03) Етаж III Класик апартамент 005 75.81 87.75         продаден Към етажното разпределение
3 (03) Етаж III Лукс апартамент 006 57.32 66.35         продаден Към етажното разпределение
3 (04) Етаж IV Фаворит апартамент 007 68.01 78.72         продаден Към етажното разпределение
3 (04) Етаж IV Класик апартамент 008 75.81 87.75         продаден Към етажното разпределение
3 (04) Етаж IV Лукс апартамент 009 57.32 66.35         продаден Към етажното разпределение
3 (05) Етаж V Фаворит апартамент 010 68.01 78.72         продаден Към етажното разпределение
3 (05) Етаж V Класик апартамент 011 75.81 87.75         продаден Към етажното разпределение
3 (05) Етаж V Лукс апартамент 012 57.32 66.35         продаден Към етажното разпределение
3 (06) Етаж VI Фаворит апартамент 013 68.01 78.72         продаден Към етажното разпределение
3 (06) Етаж VI Класик апартамент 014 75.81 87.75         продаден Към етажното разпределение
3 (06) Етаж VI Лукс апартамент 015 57.32 66.35         продаден Към етажното разпределение
3 (07) Етаж VII Фаворит апартамент 016 68.01 78.72         продаден Към етажното разпределение
3 (07) Етаж VII Класик апартамент 017 75.81 87.75         продаден Към етажното разпределение
3 (07) Етаж VII Лукс апартамент 018 57.32 66.35         продаден Към етажното разпределение
4 (02) Етаж II Стил апартамент 001 54.22 62.90         продаден Към етажното разпределение
4 (02) Етаж II Блясък апартамент 002 88.16 104.57         продаден Към етажното разпределение
4 (02) Етаж II Бохем апартамент 003 65.81 76.34         продаден Към етажното разпределение
4 (02) Етаж II Авангард апартамент 004 87.86 101.92         продаден Към етажното разпределение
4 (02) Етаж II Шик апартамент 005 56.75 65.83         продаден Към етажното разпределение
4 (03) Етаж III Стил апартамент 006 54.22 62.90         продаден Към етажното разпределение
4 (03) Етаж III Блясък апартамент 007 88.16 102.27         продаден Към етажното разпределение
4 (03) Етаж III Бохем апартамент 008 65.81 78.06         продаден Към етажното разпределение
4 (03) Етаж III Авангард апартамент 009 87.86 101.92         продаден Към етажното разпределение
4 (03) Етаж III Шик апартамент 010 56.75 65.83         продаден Към етажното разпределение
4 (04) Етаж IV Стил апартамент 011 54.22 62.90         продаден Към етажното разпределение
4 (04) Етаж IV Блясък апартамент 012 88.16 102.27         продаден Към етажното разпределение
4 (04) Етаж IV Бохем апартамент 013 65.81 78.06         продаден Към етажното разпределение
4 (04) Етаж IV Авангард апартамент 014 87.86 101.92         продаден Към етажното разпределение
4 (04) Етаж IV Шик апартамент 015 56.75 65.83         продаден Към етажното разпределение
4 (05) Етаж V Стил апартамент 016 54.22 64.31         продаден Към етажното разпределение
4 (05) Етаж V Блясък апартамент 017 88.16 104.57         продаден Към етажното разпределение
4 (05) Етаж V Бохем апартамент 018 65.81 76.34         продаден Към етажното разпределение
4 (05) Етаж V Авангард апартамент 019 87.86 101.92         продаден Към етажното разпределение
4 (05) Етаж V Шик апартамент 020 56.75 65.83         продаден Към етажното разпределение
4 (06) Етаж VI Стил апартамент 021 54.22 64.31         продаден Към етажното разпределение
4 (06) Етаж VI Блясък апартамент 022 88.16 102.27         продаден Към етажното разпределение
4 (06) Етаж VI Бохем апартамент 023 65.81 76.34         продаден Към етажното разпределение
4 (06) Етаж VI Авангард апартамент 024 87.86 101.92         продаден Към етажното разпределение
4 (06) Етаж VI Шик апартамент 025 56.75 65.83         продаден Към етажното разпределение
4 (07) Етаж VII Стил апартамент 026 54.22 64.31         продаден Към етажното разпределение
4 (07) Етаж VII Блясък апартамент 027 88.16 102.27         продаден Към етажното разпределение
4 (07) Етаж VII Бохем апартамент 028 65.81 76.34         продаден Към етажното разпределение
4 (07) Етаж VII Авангард апартамент 029 87.86 101.92         продаден Към етажното разпределение
4 (07) Етаж VII Шик апартамент 030 56.75 65.83         продаден Към етажното разпределение