*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Жасмин 1 1 88.15 114.37 тристаен 81 900 78 600 77 000 74 700 74 000 свободен разпределение
Жасмин 2 2 88.15 114.37 тристаен 86 400 82 900 81 200 78 800 78 000 свободен разпределение
Жасмин 1,2 1+2 етаж 316.30 мезонет 168 300 161 500 158 200 153 500 152 000 свободен разпределение
Жасмин -1, 1 -1 +ап. 1 195.67 тристаен с приложено полуподземно помещение 156 000 149 800 146 800 142 400 141 000 свободен разпределение
Жасмин -1,1,2 -1+1+2 етажи 341.64 самостоятелна къща 242 400 232 700 228 000 221 200 219 000 свободен разпределение
Акация 9 37 86.75 105.64 тристаен 73 400 70 400 68 700 66 400 65 700 свободен разпределение
Топола 9 37 89.27 105.60 тристаен 75 300 72 300 70 700 68 300 67 500 свободен разпределение
Чинар 10 42 89.37 105.72 тристаен 74 900 71 900 70 300 67 900 67 200 свободен разпределение
Топола 10 42 89.27 105.60 тристаен 75 300 72 300 70 700 68 300 67 500 свободен разпределение
Топола 10 45 86.24 102.01 тристаен 71 800 68 900 67 400 65 200 64 400 свободен разпределение
Акация 11 47 86.75 105.64 тристаен 73 600 70 600 68 900 66 600 65 900 свободен разпределение
Топола 11 47 89.27 105.60 тристаен 75 700 72 600 71 100 68 700 67 800 свободен разпределение
Топола 11 50 86.24 102.01 тристаен 72 100 69 100 67 700 65 400 64 700 свободен разпределение
Акация 12 52 86.75 105.64 тристаен 73 700 70 700 69 000 66 700 66 000 свободен разпределение
Топола 12 52 89.27 105.60 тристаен 75 700 72 600 71 100 68 700 67 800 свободен разпределение
Топола 12 55 86.24 102.01 тристаен 72 100 69 100 67 700 65 400 64 700 свободен разпределение
Топола 13 60 86.24 102.01 тристаен 72 100 69 100 67 700 65 400 64 700 свободен разпределение
Чинар 14 65 86.15 101.91 тристаен 70 800 68 000 66 600 64 200 63 400 свободен разпределение
Топола 16 75 91.65 108.41 тристаен 73 700 70 700 69 000 66 700 66 000 свободен разпределение