*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

име
секция
етаж Апартамент
Застроена
площ (ЗП)
ЗП с общи части Тип
апартамент
Схема на плащане Статус  
Договор /Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване(РП)
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
Жасмин 1 1 88.15 114.37 тристаен 98 300 94 300 92 400 89 600 88 800 свободен разпределение
Жасмин 2 2 88.15 114.37 тристаен 109 700 105 500 103 400 100 600 99 600 свободен разпределение
Жасмин 1,2 1+2 етаж 316.30 мезонет 208 000 199 800 195 800 190 200 188 400 свободен разпределение
Жасмин -1, 1 -1 +ап. 1 195.67 тристаен с приложено полуподземно помещение 187 200 179 800 176 200 170 900 169 200 свободен разпределение
Жасмин -1,1,2 -1+1+2 етажи 341.64 самостоятелна къща 296 900 285 200 279 600 271 400 268 800 свободен разпределение