име
секция
ниво обект квадратура Цени
80/20
Статус  
м2
Чинар 0 ПМ 247 17.17 13 600 свободен разпределение
Акация 0 вътрешен гараж 560 25.86 25 000 свободен разпределение
Бреза -1 изба 12 6.50 6 200 свободен разпределение
Явор -1 ПМ 120 17.06 11 100 свободен разпределение
Явор -1 ПМ 121 20.32 13 000 резервиран разпределение
Явор -1 ПМ 122 17.59 12 100 свободен разпределение
Явор -1 ПМ 125 17.59 12 100 свободен разпределение
Акация -1 ПМ 149 17.69 12 600 резервиран разпределение
Акация -1 ПМ 150 17.06 12 300 резервиран разпределение
ФГ-1 -1 ПМ 157 13.78 резервиран разпределение
Топола -1 ПМ 162 13.78 10 600 резервиран разпределение
Топола -1 ПМ 163 13.78 10 600 резервиран разпределение
Топола -1 ПМ 164 13.78 11 600 свободен разпределение
Топола -1 ПМ 165 13.78 11 600 свободен разпределение
Чинар -1 ПМ 172 13.78 11 600 свободен разпределение
Чинар -1 ПМ 173 13.78 11 600 свободен разпределение
Явор -1 ПМ 189 14.42 10 600 свободен разпределение
Явор -1 ПМ 191 13.78 10 600 резервиран разпределение
Явор -1 ПМ 192 13.78 10 600 резервиран разпределение
Явор -1 ПМ 193 13.78 10 100 свободен разпределение
Явор -1 ПМ 194 13.78 10 100 свободен разпределение
Явор -1 ПМ 205 15.78 11 500 свободен разпределение
Бреза -1 ПМ 207 15.61 11 100 свободен разпределение
Бреза -1 ПМ 208 16.16 11 500 свободен разпределение
Чинар -1 ПМ 211 14.37 11 600 свободен разпределение
Чинар -1 ПМ 216 14.37 11 600 свободен разпределение
Чинар -1 ПМ 218 14.37 11 600 свободен разпределение
Бреза -1 вътрешен гараж 524 31.16 22 600 свободен разпределение
Чинар -1 вътрешен гараж 526 21.01 17 300 свободен разпределение
Чинар -1 вътрешен гараж 527 21.52 20 300 свободен разпределение
Топола -1 вътрешен гараж 535 21.36 20 300 свободен разпределение
Акация -1 вътрешен гараж 538 20.85 20 600 свободен разпределение
Акация -1 вътрешен гараж 539 25.86 22 900 свободен разпределение
Бреза -2 изба 5 6.50 6 200 свободен разпределение
Бреза -2 изба 6 6.43 6 200 свободен разпределение
Явор -2 ПМ 6 20.32 13 000 резервиран разпределение
Явор -2 ПМ 7 17.59 12 100 свободен разпределение
Бреза -2 изба 8 3.28 4 200 свободен разпределение
Явор -2 ПМ 9 19.53 12 700 свободен разпределение
Бреза -2 ПМ 15 17.59 12 100 свободен разпределение
Бреза -2 ПМ 16 19.53 12 700 свободен разпределение
Акация -2 ПМ 34 17.69 12 600 резервиран разпределение
Акация -2 ПМ 35 17.06 12 300 резервиран разпределение
Топола -2 ПМ 47 13.78 10 600 резервиран разпределение
Топола -2 ПМ 48 13.78 10 600 резервиран разпределение
Топола -2 ПМ 49 13.78 11 600 свободен разпределение
Топола -2 ПМ 50 13.78 11 600 свободен разпределение
Топола -2 ПМ 54 13.78 11 600 свободен разпределение
Чинар -2 ПМ 63 18.94 13 000 свободен разпределение
Явор -2 ПМ 71 15.53 11 500 свободен разпределение
Явор -2 ПМ 76 13.78 10 600 резервиран разпределение
Явор -2 ПМ 77 13.78 10 600 резервиран разпределение
Явор -2 ПМ 91 14.92 10 600 свободен разпределение
Бреза -2 ПМ 95 15.61 11 100 свободен разпределение
Бреза -2 ПМ 96 16.16 11 500 свободен разпределение
Топола -2 ПМ 112 14.37 11 600 свободен разпределение
Топола -2 ПМ 116 14.19 11 600 свободен разпределение
Явор -2 вътрешен гараж 500 24.93 20 000 свободен разпределение
Бреза -2 вътрешен гараж 504 31.16 22 900 свободен разпределение
Чинар -2 вътрешен гараж 506 21.01 20 000 свободен разпределение
Чинар -2 вътрешен гараж 507 21.52 17 300 резервиран разпределение
Топола -2 вътрешен гараж 515 21.36 20 000 свободен разпределение
Акация -2 вътрешен гараж 517 20.24 20 000 свободен разпределение
Акация -2 вътрешен гараж 518 20.85 20 000 свободен разпределение
Акация -2 вътрешен гараж 519 25.86 22 900 свободен разпределение
Кипарис -1 вътрешен гараж 824 18.61 19 100 резервиран разпределение
Ела -1 вътрешен гараж 833 19.24 19 100 резервиран разпределение
Ела -1 ПМ 1002 20.02 15 000 свободен разпределение
Ела -1 ПМ 1006 21.53 16 400 свободен разпределение
Кипарис -1 ПМ 1013 13.29 11 500 свободен разпределение
Кипарис -1 ПМ 1040 17.34 13 500 свободен разпределение
Кипарис -1 ПМ 1044 12.88 11 100 свободен разпределение
Кипарис -1 ПМ 1045 12.90 11 600 свободен разпределение
Кедър -1 ПМ 1052 12.92 11 500 свободен разпределение
Кедър -1 ПМ 1053 12.88 11 500 свободен разпределение
Кедър -1 ПМ 1054 12.90 11 600 свободен разпределение
Кедър -1 ПМ 1056 12.80 11 100 свободен разпределение
Ела -1 ПМ 1067 12.93 11 100 свободен разпределение
Кедър -2 вътрешен гараж 818 22.07 20 700 свободен разпределение
Ела -2 вътрешен гараж 819 20.13 19 300 свободен разпределение
Ела -2 вътрешен гараж 820 21.86 19 900 свободен разпределение
Ела -2 вътрешен гараж 821 20.58 19 900 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 915 22.44 16 200 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 917 20.02 15 000 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 918 17.78 13 600 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 919 20.02 15 000 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 920 17.78 14 200 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 921 21.53 16 400 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 925 18.39 15 300 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 926 13.54 11 700 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 927 13.29 11 800 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 928 13.29 11 700 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 930 13.29 11 800 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 940 13.29 11 700 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 942 13.22 11 700 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 943 13.42 11 600 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 944 13.29 11 700 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 966 12.88 11 500 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 967 12.90 11 600 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 968 12.92 11 500 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 974 13.03 11 400 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 978 12.93 11 500 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 980 12.88 11 500 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 981 12.88 11 500 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 982 12.90 11 600 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 983 12.93 11 100 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 984 12.88 11 500 свободен разпределение
Магнолия 0 двойно ПМ 295 31.14 21 700 свободен разпределение
Магнолия 0 вътрешен гараж 626 32.50 30 700 свободен разпределение
Магнолия -1 двойно ПМ 282 31.14 21 400 свободен разпределение
Магнолия -1 ПМ 283 17.99 11 800 резервиран разпределение
Магнолия -1 ПМ 289 21.96 13 100 резервиран разпределение
Магнолия -1 ПМ 623 32.50 20 000 резервиран разпределение
Магнолия -1 ПМ 624 28.05 17 300 резервиран разпределение
Магнолия -2 ПМ 260 17.63 11 800 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 262 24.82 14 500 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 264 20.15 11 000 свободен разпределение
Магнолия -2 двойно ПМ 267 31.14 21 400 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 269 22.01 14 500 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 272 23.70 14 500 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 273 22.88 14 500 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 619 42.62 21 400 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 620 32.50 20 000 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 621 28.05 17 300 свободен разпределение