име
секция
ниво обект квадратура Цени
80/20
Статус  
м2
Акация 0 вътрешен гараж 560 25.86 27 600 свободен разпределение
Акация -1 ПМ 149 17.69 13 200 резервиран разпределение
Акация -1 ПМ 150 17.06 12 900 резервиран разпределение
ФГ-1 -1 ПМ 157 13.78 15 900 резервиран разпределение
Топола -1 ПМ 162 13.78 11 100 резервиран разпределение
Топола -1 ПМ 163 13.78 11 100 резервиран разпределение
Топола -1 ПМ 165 13.78 15 500 свободен разпределение
Чинар -1 ПМ 172 13.78 15 500 свободен разпределение
Чинар -1 ПМ 173 13.78 15 500 свободен разпределение
Бреза -1 вътрешен гараж 524 31.16 27 000 резервиран разпределение
Чинар -1 вътрешен гараж 527 21.52 22 400 свободен разпределение
Топола -1 вътрешен гараж 535 21.36 22 400 свободен разпределение
Акация -1 вътрешен гараж 539 25.86 25 200 свободен разпределение
Явор -2 ПМ 9 19.53 17 200 свободен разпределение
Акация -2 ПМ 34 17.69 13 200 резервиран разпределение
Акация -2 ПМ 35 17.06 12 900 резервиран разпределение
Топола -2 ПМ 47 13.78 11 100 резервиран разпределение
Топола -2 ПМ 48 13.78 11 100 резервиран разпределение
Топола -2 ПМ 49 13.78 15 500 свободен разпределение
Топола -2 ПМ 54 13.78 15 500 свободен разпределение
Чинар -2 ПМ 63 18.94 17 100 свободен разпределение
Топола -2 ПМ 112 14.37 15 500 свободен разпределение
Топола -2 ПМ 116 14.19 15 500 свободен разпределение
Чинар -2 вътрешен гараж 507 21.52 22 100 резервиран разпределение
Топола -2 вътрешен гараж 515 21.36 22 100 свободен разпределение
Акация -2 вътрешен гараж 519 25.86 25 200 свободен разпределение
Кипарис -1 ПМ 1013 13.29 15 400 свободен разпределение
Кипарис -1 ПМ 1045 12.90 15 500 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 917 20.02 18 700 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 919 20.02 18 700 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 920 17.78 17 600 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 921 21.53 20 400 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 925 18.39 19 000 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 930 13.29 15 700 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 942 13.22 15 600 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 943 13.42 15 500 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 944 13.29 15 600 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 966 12.88 15 400 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 967 12.90 15 500 свободен разпределение
Кипарис -2 ПМ 968 12.92 15 400 свободен разпределение
Кедър -2 ПМ 974 13.03 15 200 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 980 12.88 15 400 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 981 12.88 15 400 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 982 12.90 15 500 свободен разпределение
Ела -2 ПМ 984 12.88 15 400 свободен разпределение
Магнолия 0 вътрешен гараж 626 32.50 33 800 свободен разпределение
ФГ-Магнолия 0 външно ПМ 700 14.96 16 800 свободен разпределение
ФГ-Магнолия 0 външно ПМ 701 15.64 16 800 свободен разпределение
ФГ-Магнолия 0 външно двойно ПМ 709 28.60 31 500 свободен разпределение
Магнолия -1 ПМ 289 21.96 15 900 резервиран разпределение
Магнолия -1 ПМ 623 32.50 22 100 резервиран разпределение
Магнолия -1 ПМ 624 28.05 20 500 резервиран разпределение
Магнолия -2 ПМ 269 22.01 17 400 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 273 22.88 17 400 свободен разпределение
Магнолия -2 ПМ 619 42.62 37 300 свободен разпределение
Магнолия -2 гараж 620 32.50 23 600 свободен разпределение