*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 122 двустаен 60.07 72.73 177 500 164 300 162 700 158 000 156 400 свободен схема
апартамент 123 тристаен 94.45 114.37 продаден схема
апартамент 124 тристаен 94.45 114.37 продаден схема
апартамент 125 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 126 тристаен 87.22 105.71 251 700 233 000 230 700 224 000 221 800 свободен схема
апартамент 127 двустаен 56.43 68.39 продаден схема
апартамент 128 двустаен 59.86 72.55 176 800 163 700 162 100 157 400 155 800 резервиран схема
апартамент 129 двустаен 47.01 56.98 138 900 128 600 127 300 123 600 122 400 свободен схема
апартамент 130 тристаен 74.06 89.50 продаден схема
апартамент 131 двустаен 57.64 69.86 170 300 157 700 156 100 151 500 150 000 свободен схема
апартамент 132 тристаен 88.53 107.30 255 500 236 500 234 200 227 400 225 100 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.