*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
30/70 20/30/40/10 20/70/0/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 144 двустаен 60.11 72.73 продаден схема
апартамент 145 тристаен 94.98 115.03 продаден схема
апартамент 146 тристаен 94.98 115.03 продаден схема
апартамент 147 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 148 тристаен 87.22 105.71 263 700 244 100 241 700 234 700 232 300 свободен схема
апартамент 149 двустаен 56.43 68.39 продаден схема
апартамент 150 двустаен 59.86 72.55 185 100 171 300 169 700 164 700 163 100 свободен схема
апартамент 151 четиристаен 124.65 150.89 продаден схема
апартамент 152 двустаен 57.64 69.86 продаден схема
апартамент 153 тристаен 88.53 107.30 267 600 247 800 245 300 238 200 235 800 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.