*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 144 двустаен 60.01 72.73 145 800 135 700 134 500 130 600 129 300 свободен схема
апартамент 145 тристаен 94.91 115.03 продаден схема
апартамент 146 тристаен 94.91 115.03 продаден схема
апартамент 147 тристаен 85.87 104.07 197 300 183 600 182 000 176 900 175 000 свободен схема
апартамент 148 тристаен 87.22 105.71 200 400 186 500 184 800 179 600 177 800 свободен схема
апартамент 149 двустаен 56.43 68.39 134 400 125 100 124 000 120 500 119 200 свободен схема
апартамент 150 двустаен 59.86 72.55 142 600 132 700 131 500 127 700 126 500 свободен схема
апартамент 151 четиристаен 124.50 150.89 279 900 260 400 258 100 250 800 248 300 свободен схема
апартамент 152 двустаен 57.64 69.86 140 100 130 300 129 200 125 500 124 200 свободен схема
апартамент 153 тристаен 88.53 107.30 197 300 183 600 182 000 176 900 175 000 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.